QTSC cung cấp gói hỗ trợ khách hàng mùa dịch COVID-19

Hiện nay tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cả nước nói chung và tại Công viên phần mềm Quang Trung nói riêng. Để hỗ trợ và chia sẻ các khó khăn do dịch COVID-19 với các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại, QTSC đã đưa ra các chính sách hỗ trợ khách hàng mùa dịch COVID-19 theo 03 gói như sau:

Gói 1. Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp CNTT thuê văn phòng làm việc, thuê mặt bằng dịch vụ tiện ích của QTSC bị đóng cửa, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước như: Miễn 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian 01 tháng; Miễn phí đường truyền internet trong thời gian 01 tháng. Thời gian áp dụng từ ngày 01/04/2020 đến ngày 01/06/2020.

Gói 2. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ đường truyền internet của QTSC: Việc hỗ trợ dịch vụ sử dụng đường truyền internet của QTSC áp dụng khác nhau cho từng đối tượng theo chính sách cụ thể do QTSC ban hành. Trong trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu được hỗ trợ gói dịch vụ này xin vui lòng liên hệ Trung tâm Viễn thông theo số điện thoại: (84-28) 3715 8888, ext 1. Thời gian áp dụng từ ngày 01/04/2020 đến ngày 01/06/2020.

Gói 3. Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp CNTT thuê văn phòng back-up (trường hợp mở rộng văn phòng để giãn mật độ khoảng cách ngồi làm việc của nhân viên, đáp ứng kịp thời việc di dời văn phòng trong trường hợp văn phòng đang làm việc bị phong tỏa khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước).

QTSC sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ khác để cùng Quý Doanh nghiệp chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh cũng như cùng QTSC chia sẻ vượt qua khó khăn chung trong mùa dịch COVID-19.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói hỗ trợ của QTSC, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ: Phòng Kinh Doanh – QTSC